Hjemmeside for Johan Clausen

Denne side er under (langsom) udarbejdelse. Den indeholder forskellige hjælpemidler til bygningsingeniørstuderende på Aalborg Universitet. For oplysninger om min forskning, se publikationslisten på VBN

LaTeX-råd

Materiale til 4. semester

Materiale til 5. semester

Nogle råd omkring MatLab

Materiale vedrørende Abaqus